Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

 

KONTAKTY

MICILAND.CZ
Nerudova 12
602 00 Brno
tel: +420 777 636 019
info@miciland.cz

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


OBCHODNÍ PODMÍNKY » Reklamační řád
REKLAMAČNÍ ŘÁD

Všeobecná ustanovení

1.1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek obchodu MICILAND.CZ, jehož provozovatelem je Bc. Lucie Chudobová, IČ 73559636 se sídlem Nerudova 324/12, 602 00 Brno (dále jen "prodávající") a stanovuje, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávající.

1.2. Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

1.3. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávající, kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

1.4. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky.

1.5. Tento reklamační řád je platný od 13.8.2014. Jakékoli změny a úpravy reklamačního řádu učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

Délka záruky

2.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu MICILAND.CZ, a to v zákonné délce trvání 24 měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

2.2. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

2.3. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu.

Záruční podmínky

3.1. Spotřebitel při uplatnění záruky má právo:

  • na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, jestliže to vzhledem k povaze vady není neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy - pokud jde o vadu odstranitelnou

  • na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy -pokud jde o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží

  • právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy - pokud jde o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží

  • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy - pokud jde o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu zboží

3.2. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

Postup reklamace

4.1. Reklamované zboží může kupující předat prodávajícímu osobně nebo ho zaslat na adresu provozovny.

  • osobní předání je třeba předem s prodávajícím domluvit, a to emailem na info@miciland.cz nebo telefonicky na +420 777 636 019

  • v případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží doporučujeme používat pokud možno originální obaly. Zásilka by měla být ve vlastním zájmu kupujícího pojištěna.

  • náklady na přepravu reklamovaného zboží prodávajícímu nese kupující. Zásilky s dobírkou nebudou přijaty.

4.2. K reklamovanému zboží kupující přiloží popis závady a originální nákupní doklad.

4.3. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace (emailem). Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit.

4.5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

4.6. Po vyřízení reklamace zašle prodávající výrobek zpět kupujícímu nebo ho vyzve k převzetí opraveného zboží. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.